• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (15:58, ngày 24 tháng 4 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''<font color="red">i:'tə:nəli</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">i:'tə:nəli</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Phó từ===
  ===Phó từ===

  Hiện nay

  /i:'tə:nəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đời đời, vĩnh viễn, bất diệt
  Không ngừng, thường xuyên

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X