• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">event</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">i'vent</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 17: Dòng 17:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  Dòng 27: Dòng 27:
  === Toán & tin ===
  === Toán & tin ===
  -
  =====sự kiện=====
  +
  =====sự kiện=====
  ''Giải thích VN'': Là đối tượng địa lý xuất hiện trên hoặc trong một đối tượng dạng đường. Có ba kiểu sự kiện: dạng đường, dạng liên tục và dạng điểm. Ví dụ, một đường hẻm chạy bên trái trên tuyến đường I-10 từ dặm 1,5 đến dặm 2,1 là một sự kiện dạng đường. Sự kiện liên tục là một sự kiện dạng đường có vị trí bắt đầu trùng với vị trí kết thúc của tiến trình sự kiện, chẳng hạn cho giới hạn vận tốc. Sự kiện dạng điểm xuất hiện tại một điểm trên tuyến đường, ví dụ một vụ tai nạn xảy ra ở vị trí dặm 6,3 trên tuyến đường I-10. Trong ARC/INFO, sự kiện được định nghĩa trong trường thuộc tính của route. Xem thêm route-system.
  ''Giải thích VN'': Là đối tượng địa lý xuất hiện trên hoặc trong một đối tượng dạng đường. Có ba kiểu sự kiện: dạng đường, dạng liên tục và dạng điểm. Ví dụ, một đường hẻm chạy bên trái trên tuyến đường I-10 từ dặm 1,5 đến dặm 2,1 là một sự kiện dạng đường. Sự kiện liên tục là một sự kiện dạng đường có vị trí bắt đầu trùng với vị trí kết thúc của tiến trình sự kiện, chẳng hạn cho giới hạn vận tốc. Sự kiện dạng điểm xuất hiện tại một điểm trên tuyến đường, ví dụ một vụ tai nạn xảy ra ở vị trí dặm 6,3 trên tuyến đường I-10. Trong ARC/INFO, sự kiện được định nghĩa trong trường thuộc tính của route. Xem thêm route-system.
  Dòng 91: Dòng 91:
  ::sự kiện kiểm tra hợp lệ
  ::sự kiện kiểm tra hợp lệ
  -
  =====sự việc=====
  +
  =====sự việc=====
  ''Giải thích VN'': Trong môi trường điều khiển theo sự kiện, đây là một hành động-như dịch chuyển hoặc click chuột-dẫn đến việc tạo ra một thông báo.
  ''Giải thích VN'': Trong môi trường điều khiển theo sự kiện, đây là một hành động-như dịch chuyển hoặc click chuột-dẫn đến việc tạo ra một thông báo.
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====biến cố=====
  +
  =====biến cố=====
  ::[[boundary]] [[event]]
  ::[[boundary]] [[event]]
  ::biến cố giới hạn
  ::biến cố giới hạn
  Dòng 197: Dòng 197:
  ::thời gian biến cố
  ::thời gian biến cố
  -
  =====lần tác động=====
  +
  =====lần tác động=====
  -
  =====lần tác dụng=====
  +
  =====lần tác dụng=====
  -
  =====trường hợp=====
  +
  =====trường hợp=====
  ::[[In]] [[Any]] [[Event]] (IAE)
  ::[[In]] [[Any]] [[Event]] (IAE)
  ::trong bất kỳ trường hợp nào
  ::trong bất kỳ trường hợp nào
  Dòng 210: Dòng 210:
  *[http://atlas.ch/glossary/glossary.html event] : Glossary of high – energy physics terms essential
  *[http://atlas.ch/glossary/glossary.html event] : Glossary of high – energy physics terms essential
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====biến cố=====
  +
  =====biến cố=====
  ::[[event]] [[risk]]
  ::[[event]] [[risk]]
  ::rủi ro (vì) biến cố
  ::rủi ro (vì) biến cố
  Dòng 217: Dòng 217:
  ::[[mega-event]]
  ::[[mega-event]]
  ::biến cố trọng đại
  ::biến cố trọng đại
  -
  =====sự kiện=====
  +
  =====sự kiện=====
  =====sự kiện (quan trọng)=====
  =====sự kiện (quan trọng)=====
  Dòng 242: Dòng 242:
  =====Something on the result of whichmoney is staked.=====
  =====Something on the result of whichmoney is staked.=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category:Cơ - Điện tử]][[Category:Xây dựng]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]

  17:47, ngày 2 tháng 12 năm 2008

  /i'vent/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự việc, sự kiện
  (thể dục,thể thao) cuộc đấu, cuộc thi
  Trường hợp, khả năng có thể xảy ra
  in the event of success
  trong trường hợp thành công
  at all events; in any event
  trong bất kỳ trường hợp nào, trong mọi tình huống
  Kết quả

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự kiện, biến cố, lấn (tác động), kỳ (động cơ đốt trong)

  Cơ - Điện tử

  Kỳ (động cơ đốt trong), giai đoạn

  Toán & tin

  sự kiện

  Giải thích VN: Là đối tượng địa lý xuất hiện trên hoặc trong một đối tượng dạng đường. Có ba kiểu sự kiện: dạng đường, dạng liên tục và dạng điểm. Ví dụ, một đường hẻm chạy bên trái trên tuyến đường I-10 từ dặm 1,5 đến dặm 2,1 là một sự kiện dạng đường. Sự kiện liên tục là một sự kiện dạng đường có vị trí bắt đầu trùng với vị trí kết thúc của tiến trình sự kiện, chẳng hạn cho giới hạn vận tốc. Sự kiện dạng điểm xuất hiện tại một điểm trên tuyến đường, ví dụ một vụ tai nạn xảy ra ở vị trí dặm 6,3 trên tuyến đường I-10. Trong ARC/INFO, sự kiện được định nghĩa trong trường thuộc tính của route. Xem thêm route-system.

  ECB (eventcontrol bit)
  bít điều khiển sự kiện
  ECB (eventcontrol block)
  khối điều khiển sự kiện
  ELD (eventidentifier)
  ký hiệu nhận dạng sự kiện
  event class
  nhóm sự kiện biến cố
  event control bit (ECB)
  bít điều khiển sự kiện
  event control block (ECB)
  khối điều khiển sự kiện
  event descriptor
  bộ mô tả sự kiện
  event handler
  bộ quản lý sự kiện
  event identifier (EID)
  ký hiệu nhận dạng sự kiện
  event log entry
  bản ghi sự kiện
  event mask
  mặt nạ che sự kiện
  event mode
  chế độ sự kiện
  event processing
  sự xử lý sự kiện
  event projection
  dự đoán sự kiện
  event queue
  hàng đợi sự kiện
  event report
  báo cáo sự kiện
  event report
  tường trình sự kiện
  event reporting
  báo cáo sự kiện
  event source
  nguồn sự kiện
  event trace
  vết sự kiện
  event-driven programming
  lập trình theo sự kiện
  external event
  sự kiện ngoài
  internal event
  sự kiện bên trong
  linear event
  sự kiện dạng tuyến tính
  point event
  sự kiện điểm
  test event
  sự kiện kiểm thử
  test event
  sự kiện test
  to generate an event
  sinh ra một sự kiện
  to generate an event
  tạo ra một sự kiện
  valid test event
  sự kiện kiểm tra hợp lệ
  sự việc

  Giải thích VN: Trong môi trường điều khiển theo sự kiện, đây là một hành động-như dịch chuyển hoặc click chuột-dẫn đến việc tạo ra một thông báo.

  Kỹ thuật chung

  biến cố
  boundary event
  biến cố giới hạn
  certain event
  biến cố chắc chắn
  click event procedure
  thủ tục bấm biến cố
  complement of an event
  biến cố đối lập
  complement of an event
  phần bù của một biến cố
  complementary event
  biến cố bù
  complementary event
  biến cố đối lập
  completion event
  biến cố kết thúc
  complex event
  biến cố phức tạp
  controlling event
  biến cố kiểm tra
  course of an event
  diễn biến của biến cố
  critical event
  biến cố tới hạn
  dependent event
  biến cố phụ thuộc
  EDL (eventdescription language)
  ngôn ngữ mô tả biến cố
  elementary [simple] event
  biến cố sơ cấp
  event bit
  bit biến cố
  event class
  nhóm sự kiện biến cố
  event class
  lớp biến cố
  event control bit (ECB)
  bít điều khiển biến cố
  event control block (ECB)
  khối điều khiển biến cố
  event counter
  máy đếm biến cố
  event description language (EDL)
  ngôn ngữ mô tả biến cố
  event identifier (EID)
  ký hiệu nhận dạng biến cố
  event manager
  bộ quản lý biến cố
  event mask
  khung che biến cố
  event posting
  sự nắp đặt biến cố
  event processing
  sự xử lý biến cố
  event queue
  hàng đợi biến cố
  event recorder
  máy ghi biến cố
  event trace
  vết biến cố
  event trapping
  sự bẫy biến cố
  favorable event
  biến cố thuận lợi
  favourable event
  biến cố thuận lợi
  final event
  biến cố kết thúc
  Graphics, Windowing, and Event Subsystem (WindowsCE) (GWES)
  Phân hệ đồ họa, tạo cửa sổ và biến cố (Windows CE)
  impossible event
  biến cố không thể
  independent event
  biến cố độc lập
  initial event
  biến cố ban đầu
  nodal event
  biến cố nút
  PER (Programevent recording)
  sự ghi biến cố chương trình
  precipitation event
  biến cố giáng thủy
  precipitation event
  biến cố mưa
  program event recording (PER)
  sự ghi biến cố chương trình
  progress of an event
  diễn biến của biến cố
  random event
  biến cố ngẫu nhiên
  sequence-of-event recorder
  máy ghi chuỗi biến cố
  simple event
  biến cố sơ cấp
  simulated event
  biến cố được mô phỏng
  source event
  biến cố ban đầu
  time of event
  thời gian biến cố
  lần tác động
  lần tác dụng
  trường hợp
  In Any Event (IAE)
  trong bất kỳ trường hợp nào
  supension, payment in event of
  thanh toán trong trường hợp tạm ngừng
  Tham khảo
  • event : Foldoc
  • event : Glossary of high – energy physics terms essential

  Kinh tế

  biến cố
  event risk
  rủi ro (vì) biến cố
  landmark event
  biến cố đáng ghi nhớ
  mega-event
  biến cố trọng đại
  sự kiện
  sự kiện (quan trọng)
  Tham khảo
  • event : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Occurrence, happening, incident, episode, occasion,circumstance, affair, experience: An event then took place thatchanged the course of his life.
  Issue, outcome, consequence,result, conclusion, upshot, end, effect: There is no merit inpreparing for a disaster after the event.
  At all events or inany event. come what may, in any case, at any rate, regardless,anyhow, anyway: At all events, we were ready and waiting whenthe raid started.
  In the event. in the reality or actuality,as it or things turned out, at the time, when it happened: Inthe event, we left as soon as we could.

  Oxford

  N.
  A thing that happens or takes place, esp. one ofimportance.
  A the fact of a things occurring. b a result oroutcome.
  An item in a sports programme, or the programme as awhole.
  Physics a single occurrence of a process, e.g. theionization of one atom.
  Something on the result of whichmoney is staked.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X