• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (23:01, ngày 24 tháng 3 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''<font color="red">'fæktəri</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'fæktəri</font>'''/=====
  - 
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===

  Hiện nay

  /'fæktəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà máy, xí nghiệp, xưởng
  factory ship
  tàu chế biến hải sản
  factory farm
  xí nghiệp chăn nuôi
  (sử học) đại lý ở nước ngoài (của một số hãng buôn))

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nhà máy

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  công xưởng
  factory cost
  giá thành công xưởng
  factory farm
  nông trường công xưởng hóa
  factory inspector
  giám sát công xưởng
  factory ledger
  sổ cái công xưởng
  factory payroll
  sổ lương công xưởng
  factory payroll
  tổng số lương (trong bảng lương) công xưởng
  factory system
  chế độ kinh tế công xưởng
  factory system
  chế độ sản xuất công xưởng
  factory worker
  công nhân công xưởng
  indirect factory cost
  phí tổn công xưởng gián tiếp
  turnkey factory
  công xưởng "giao khoá"
  turnkey factory
  công xưởng "giao khóa"
  cửa hàng
  direct marketing at the factory door
  tiêu thụ trực tiếp tại cửa hàng
  factory retailing store
  cửa hàng bán lẻ của hàng hóa
  nhà máy
  thương điểm
  xí nghiệp
  bonded factory
  xí nghiệp hàng lưu kho nợ thuế
  factory committee
  ủy ban xí nghiệp
  xưởng chế tạo

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X