• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:37, ngày 27 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
  n (T)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  =====Danh từ=====
  =====Danh từ=====
  -
  =====Chuyện tiên, chuyện thần kỳ ( (cũng) fairy story)=====
  +
  =====Chuyện tiên, chuyện thần kỳ ((cũng) fairy story), truyện cổ tích=====
  =====Chuyện bịa, chuyện khó tin=====
  =====Chuyện bịa, chuyện khó tin=====
  =====Chuyện tình cờ=====
  =====Chuyện tình cờ=====

  Hiện nay

  /'feəriteil/

  Thông dụng

  Danh từ
  Chuyện tiên, chuyện thần kỳ ((cũng) fairy story), truyện cổ tích
  Chuyện bịa, chuyện khó tin
  Chuyện tình cờ
  Sự tiến bộ thần kỳ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X