• (Khác biệt giữa các bản)
  (Chuyển tất cả nội dung khỏi trang)
  Dòng 1: Dòng 1:
   +
  ==Thông dụng==
   +
  ===Tính từ===
   +
  =====Sai, nhầm=====
   +
  ::[[a]] [[false]] [[idea]]
   +
  ::ý kiến sai
   +
  ::[[a]] [[false]] [[note]]
   +
  ::(âm nhạc) nốt sai
   +
  ::[[false]] [[imprisonment]]
   +
  ::sự bắt giam trái pháp luật
   +
   +
  =====Không thật, giả=====
   +
  ::[[a]] [[false]] [[mirror]]
   +
  ::gương không thật
   +
  ::[[a]] [[false]] [[coin]]
   +
  ::tiền giả
   +
  ::[[false]] [[hair]]
   +
  ::tóc giả
   +
   +
  =====Dối trá, lừa dối, phản trắc; giả dối=====
   +
  ::[[false]] [[alarm]]
   +
  ::báo động giả; báo động lừa
   +
  ::[[false]] [[card]]
   +
  ::quân bài đánh lừa đối phương
   +
  ::[[false]] [[position]]
   +
  ::thế trái cựa
   +
  ::[[on]] ([[under]]) [[false]] [[pretences]]
   +
  ::bằng cách lừa đảo
   +
  ::[[to]] [[strike]] [[a]] [[false]] [[note]]
   +
  ::làm điều sai trái
   +
  ::[[under]] [[false]] [[colors]]
   +
  ::với vẻ vờ vịt
   +
  ::[[a]] [[false]] [[move]]
   +
  ::hành động ngu xuẩn
   +
  ::[[to]] [[make]] [[a]] [[false]] [[start]]
   +
  ::xuất phát mà không đợi lệnh
   +
   +
  =====Khởi sự mà không gặp may=====
   +
  ===Phó từ===
   +
   +
  =====Dối, lừa=====
   +
  ::[[to]] [[play]] [[someone]] [[false]]
   +
  ::lừa ai, phản ai
   +
  [[Category:Thông dụng]]

  16:15, ngày 5 tháng 12 năm 2007

  Thông dụng

  Tính từ

  Sai, nhầm
  a false idea
  ý kiến sai
  a false note
  (âm nhạc) nốt sai
  false imprisonment
  sự bắt giam trái pháp luật
  Không thật, giả
  a false mirror
  gương không thật
  a false coin
  tiền giả
  false hair
  tóc giả
  Dối trá, lừa dối, phản trắc; giả dối
  false alarm
  báo động giả; báo động lừa
  false card
  quân bài đánh lừa đối phương
  false position
  thế trái cựa
  on (under) false pretences
  bằng cách lừa đảo
  to strike a false note
  làm điều sai trái
  under false colors
  với vẻ vờ vịt
  a false move
  hành động ngu xuẩn
  to make a false start
  xuất phát mà không đợi lệnh
  Khởi sự mà không gặp may

  Phó từ

  Dối, lừa
  to play someone false
  lừa ai, phản ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X