• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">'fɑ:mə</font>'''/ =====
  +
  =====/'''<font color="red">'fɑ:mə(r)</font>'''/ =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 9: Dòng 9:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====chủ trại=====
  +
  =====chủ trại=====
  ::[[dirt]] [[farmer]]
  ::[[dirt]] [[farmer]]
  ::chủ trại tự canh tác (không thuê mướn người)
  ::chủ trại tự canh tác (không thuê mướn người)
  -
  =====người nông dân=====
  +
  =====người nông dân=====
  -
  =====người tá điền=====
  +
  =====người tá điền=====
  -
  =====người trồng trọt=====
  +
  =====người trồng trọt=====
  =====nhà nông=====
  =====nhà nông=====
  Dòng 35: Dòng 35:
  =====A person wholooks after children for payment. [ME f. AF fermer, OF fermierf. med.L firmarius, firmator f. firma FIRM(2)]=====
  =====A person wholooks after children for payment. [ME f. AF fermer, OF fermierf. med.L firmarius, firmator f. firma FIRM(2)]=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  03:36, ngày 4 tháng 12 năm 2008

  /'fɑ:mə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người tá điền; người nông dân
  Người chủ trại

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chủ trại
  dirt farmer
  chủ trại tự canh tác (không thuê mướn người)
  người nông dân
  người tá điền
  người trồng trọt
  nhà nông
  Tham khảo
  • farmer : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Husbandman, agriculturist, agronomist, yeoman, Britsmallholder, US dialect granger: The farmers here were hard hitby the drought.

  Oxford

  N.
  A person who cultivates a farm.
  A person to whom thecollection of taxes is contracted for a fee.
  A person wholooks after children for payment. [ME f. AF fermer, OF fermierf. med.L firmarius, firmator f. firma FIRM(2)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X