• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bảng định vị tệp===== ''Giải thích VN'': Một bảng ấn trên đĩa mềm ho...)
  Hiện nay (04:17, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====bảng định vị tệp=====
  -
  =====bảng định vị tệp=====
  +
  -
   
  +
  ''Giải thích VN'': Một bảng ấn trên đĩa mềm hoặc đĩa cứng dùng để lưu giữ thông tin về cách thức các tệp tin đã được cất giữ như thế nào trong các cluster riêng biệt, không nhất thiết liền nhau. Bảng phân bố tệp dùng một phương pháp đơn giản, rất giống cuộc thu gom rác của những người quét đường, để theo dõi dấu vết của dữ liệu. Trong khoản mục FAT đối với cluster đầu tiên là địa chỉ của cluster thứ hai được sử dụng để lưu trữ tệp đó. Trong khoảng mục FAT đối với cluster thứ hai là địa chỉ của cluster thứ ba, cứ như thế tiếp tục cho đến khoản mục của cluster cuối cùng chứa mã kết thúc của tệp. Vì chỉ có duy nhất bảng này cho biết cách tìm dữ liệu trên đĩa, cho nên DOS sẽ thành lập và duy trì hai bản sao của FAT để đề phòng một bị hỏng.
  ''Giải thích VN'': Một bảng ấn trên đĩa mềm hoặc đĩa cứng dùng để lưu giữ thông tin về cách thức các tệp tin đã được cất giữ như thế nào trong các cluster riêng biệt, không nhất thiết liền nhau. Bảng phân bố tệp dùng một phương pháp đơn giản, rất giống cuộc thu gom rác của những người quét đường, để theo dõi dấu vết của dữ liệu. Trong khoản mục FAT đối với cluster đầu tiên là địa chỉ của cluster thứ hai được sử dụng để lưu trữ tệp đó. Trong khoảng mục FAT đối với cluster thứ hai là địa chỉ của cluster thứ ba, cứ như thế tiếp tục cho đến khoản mục của cluster cuối cùng chứa mã kết thúc của tệp. Vì chỉ có duy nhất bảng này cho biết cách tìm dữ liệu trên đĩa, cho nên DOS sẽ thành lập và duy trì hai bản sao của FAT để đề phòng một bị hỏng.
  -
   
  +
  =====bảng phân bố tập tin=====
  -
  =====bảng phân bố tập tin=====
  +
  =====bảng phân bố tệp=====
  -
   
  +
  -
  =====bảng phân bố tệp=====
  +
  -
   
  +
  ''Giải thích VN'': Một bảng ấn trên đĩa mềm hoặc đĩa cứng dùng để lưu giữ thông tin về cách thức các tệp tin đã được cất giữ như thế nào trong các cluster riêng biệt, không nhất thiết liền nhau. Bảng phân bố tệp dùng một phương pháp đơn giản, rất giống cuộc thu gom rác của những người quét đường, để theo dõi dấu vết của dữ liệu. Trong khoản mục FAT đối với cluster đầu tiên là địa chỉ của cluster thứ hai được sử dụng để lưu trữ tệp đó. Trong khoảng mục FAT đối với cluster thứ hai là địa chỉ của cluster thứ ba, cứ như thế tiếp tục cho đến khoản mục của cluster cuối cùng chứa mã kết thúc của tệp. Vì chỉ có duy nhất bảng này cho biết cách tìm dữ liệu trên đĩa, cho nên DOS sẽ thành lập và duy trì hai bản sao của FAT để đề phòng một bị hỏng.
  ''Giải thích VN'': Một bảng ấn trên đĩa mềm hoặc đĩa cứng dùng để lưu giữ thông tin về cách thức các tệp tin đã được cất giữ như thế nào trong các cluster riêng biệt, không nhất thiết liền nhau. Bảng phân bố tệp dùng một phương pháp đơn giản, rất giống cuộc thu gom rác của những người quét đường, để theo dõi dấu vết của dữ liệu. Trong khoản mục FAT đối với cluster đầu tiên là địa chỉ của cluster thứ hai được sử dụng để lưu trữ tệp đó. Trong khoảng mục FAT đối với cluster thứ hai là địa chỉ của cluster thứ ba, cứ như thế tiếp tục cho đến khoản mục của cluster cuối cùng chứa mã kết thúc của tệp. Vì chỉ có duy nhất bảng này cho biết cách tìm dữ liệu trên đĩa, cho nên DOS sẽ thành lập và duy trì hai bản sao của FAT để đề phòng một bị hỏng.
  -
   
  +
  =====bản cấp phát tập tin=====
  -
  =====bản cấp phát tập tin=====
  +
  -
   
  +
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====bảng kê cấp phát tệp=====
  -
  =====bảng kê cấp phát tệp=====
  +
  -
   
  +
  == Điện tử & viễn thông==
  == Điện tử & viễn thông==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====bảng phân phối tệp=====
  -
  =====bảng phân phối tệp=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
   
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=File%20Allocation%20Table%20(FAT) File Allocation Table (FAT)] : National Weather Service
  +

  Hiện nay

  Toán & tin

  bảng định vị tệp

  Giải thích VN: Một bảng ấn trên đĩa mềm hoặc đĩa cứng dùng để lưu giữ thông tin về cách thức các tệp tin đã được cất giữ như thế nào trong các cluster riêng biệt, không nhất thiết liền nhau. Bảng phân bố tệp dùng một phương pháp đơn giản, rất giống cuộc thu gom rác của những người quét đường, để theo dõi dấu vết của dữ liệu. Trong khoản mục FAT đối với cluster đầu tiên là địa chỉ của cluster thứ hai được sử dụng để lưu trữ tệp đó. Trong khoảng mục FAT đối với cluster thứ hai là địa chỉ của cluster thứ ba, cứ như thế tiếp tục cho đến khoản mục của cluster cuối cùng chứa mã kết thúc của tệp. Vì chỉ có duy nhất bảng này cho biết cách tìm dữ liệu trên đĩa, cho nên DOS sẽ thành lập và duy trì hai bản sao của FAT để đề phòng một bị hỏng.

  bảng phân bố tập tin
  bảng phân bố tệp

  Giải thích VN: Một bảng ấn trên đĩa mềm hoặc đĩa cứng dùng để lưu giữ thông tin về cách thức các tệp tin đã được cất giữ như thế nào trong các cluster riêng biệt, không nhất thiết liền nhau. Bảng phân bố tệp dùng một phương pháp đơn giản, rất giống cuộc thu gom rác của những người quét đường, để theo dõi dấu vết của dữ liệu. Trong khoản mục FAT đối với cluster đầu tiên là địa chỉ của cluster thứ hai được sử dụng để lưu trữ tệp đó. Trong khoảng mục FAT đối với cluster thứ hai là địa chỉ của cluster thứ ba, cứ như thế tiếp tục cho đến khoản mục của cluster cuối cùng chứa mã kết thúc của tệp. Vì chỉ có duy nhất bảng này cho biết cách tìm dữ liệu trên đĩa, cho nên DOS sẽ thành lập và duy trì hai bản sao của FAT để đề phòng một bị hỏng.

  bản cấp phát tập tin

  Xây dựng

  bảng kê cấp phát tệp

  Điện tử & viễn thông

  bảng phân phối tệp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X