• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (08:08, ngày 13 tháng 6 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 7: Dòng 7:
  ::[[in]] [[former]] [[times]]
  ::[[in]] [[former]] [[times]]
  ::thuở xưa, trước đây
  ::thuở xưa, trước đây
  -
  ::[[Mr]] [[X,former]] [[Prime]] [[Minister]]
  +
  ::[[Mr]] [[X]], [[former]] [[Prime]] [[Minister]]
  ::ông X, nguyên thủ tướng
  ::ông X, nguyên thủ tướng
   +
  ===Đại từ===
  ===Đại từ===

  Hiện nay

  /´fɔ:mə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trước, cũ, xưa, nguyên
  in former times
  thuở xưa, trước đây
  Mr X, former Prime Minister
  ông X, nguyên thủ tướng

  Đại từ

  Cái trước, người trước, vấn đề trước
  of the two courses of action, I prefer the former
  trong hai đường lối hành động, tôi thích đường lối trước hơn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dưỡng dẫn hướng, dưỡng chép hình, thước chép hình

  Cơ - Điện tử

  Dưỡng dẫn hướng, dưỡng chép hình, thước chéphình, dao định hình

  Kỹ thuật chung

  cuộn cảm
  cuộn dây
  khuôn
  khuôn đúc
  khuôn uốn
  dưỡng dẫn hướng
  dưỡng cuộn dây
  lõi cuộn dây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X