• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (17:56, ngày 17 tháng 2 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
   
  +
  =====/'''<font color="red">ˈfrædʒəl , ˈfrædʒaɪl</font>'''/=====
  -
   
  +
  -
  =====/'''<font color="red">ˈfrædʒəl , ˈfrædʒaɪl</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===

  Hiện nay

  /ˈfrædʒəl , ˈfrædʒaɪl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dễ vỡ, dễ gãy, dễ hỏng; mỏng mảnh, mỏng manh ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  fragile happiness
  hạnh phúc mỏng manh
  Yếu ớt, mảnh dẻ
  fragile health
  sức khoẻ yếu ớt

  Xây dựng

  mỏng manh

  Kỹ thuật chung

  dễ gãy
  dễ vỡ
  giòn
  fragile material
  vật liệu giòn

  Kinh tế

  dễ vỡ
  giòn

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  durable , firm , strong , tough , unbreakable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X