• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (18:48, ngày 22 tháng 2 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">frʌs´treitiη</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">frʌs´treitiη</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Tính từ=====
  +
  ===Tính từ===
   +
   
  =====Làm nản lòng, gây sự bực dọc=====
  =====Làm nản lòng, gây sự bực dọc=====
  ::[[frustrating]] [[remarks]]
  ::[[frustrating]] [[remarks]]

  Hiện nay

  /frʌs´treitiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm nản lòng, gây sự bực dọc
  frustrating remarks
  những lời nhận xét làm cho nản lòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X