• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (18:26, ngày 8 tháng 6 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">´fʌni¸boun</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">´fʌni¸boun</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
   +
   
  =====Phần khủyu tay nhạy với tác động bên ngoài=====
  =====Phần khủyu tay nhạy với tác động bên ngoài=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  /´fʌni¸boun/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần khủyu tay nhạy với tác động bên ngoài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X