• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Ô tô== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====bảng đồng hồ===== ''Giải thích VN'': Là thiết bị do sử dụng kim quay để biểu thị tình trạng của ...)
  Hiện nay (04:19, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  == Ô tô==
  == Ô tô==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====bảng đồng hồ=====
  -
  =====bảng đồng hồ=====
  +
  -
   
  +
  ''Giải thích VN'': Là thiết bị do sử dụng kim quay để biểu thị tình trạng của các cụm chi tiết và hệ thống trên xe ô tô.
  ''Giải thích VN'': Là thiết bị do sử dụng kim quay để biểu thị tình trạng của các cụm chi tiết và hệ thống trên xe ô tô.
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  - 
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=gauge%20(meter) gauge (meter)] : National Weather Service
   

  Hiện nay

  Ô tô

  bảng đồng hồ

  Giải thích VN: Là thiết bị do sử dụng kim quay để biểu thị tình trạng của các cụm chi tiết và hệ thống trên xe ô tô.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X