• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa)
  Hiện nay (17:07, ngày 26 tháng 1 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">dʒəˈnɛrɪk</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">dʒəˈnɛrɪkli</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  Hiện nay

  /dʒəˈnɛrɪkli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Khái quát, tổng quát

  Kỹ thuật chung

  nói chung
  generically exact
  đúng nói chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X