• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ HIMEM.SYS tại CĐ Kinhteđóng góp từ HIMEM.SYS tại CĐ Kythuat)
  (đóng góp từ HIMEM.SYS tại CĐ Kinhteđóng góp từ HIMEM.SYS tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">'haimem dɔt sis</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'haimem-dɔt-sis</font>'''/=====
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==

  21:44, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /'haimem-dɔt-sis/

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  HIMEM.SYS

  Giải thích VN: Một driver thiết bị của DOS, được cung cấp kèm theo Microsoft Windows và DOS, dùng để cấu tạo bộ nhớ phát triển và vùng nhớ cao, sao cho các chương trình phù hợp với XMS có thể truy cập vào nó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X