• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">'hɑ:f,brʌđə</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'hɑ:f,brʌđə</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
   +
   
  =====Anh (em) cùng cha khác mẹ, anh (em) cùng mẹ khác cha=====
  =====Anh (em) cùng cha khác mẹ, anh (em) cùng mẹ khác cha=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  04:36, ngày 6 tháng 2 năm 2010

  /'hɑ:f,brʌđə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Anh (em) cùng cha khác mẹ, anh (em) cùng mẹ khác cha

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X