• (Khác biệt giữa các bản)

  16:19, ngày 22 tháng 1 năm 2010


  Thông dụng

  Thành ngữ

  Haste makes waste
  Dục tốc bất đạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X