• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Giao thông & vận tải== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====cửa lật cấp hàng===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====nắp c...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Giao thông & vận tải==
  == Giao thông & vận tải==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cửa lật cấp hàng=====
  +
  =====cửa lật cấp hàng=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====nắp cửa lỗ (ở tàu)=====
  +
  =====nắp cửa lỗ (ở tàu)=====
  -
  =====nắp miệng khoang hàng=====
  +
  =====nắp miệng khoang hàng=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=hatch%20cover hatch cover] : National Weather Service
  +
  [[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=hatch%20cover hatch cover] : Corporateinformation
  +
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=hatch%20cover hatch cover] : Chlorine Online
  +
  -
  [[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:31, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  cửa lật cấp hàng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nắp cửa lỗ (ở tàu)
  nắp miệng khoang hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X