• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 2: Dòng 2:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Cách viết khác [[hesitancy]]
  Cách viết khác [[hesitancy]]
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
   +
   
  =====Sự tự do, sự ngập ngừng, sự lưỡng lự, sự không nhất quyết ( (cũng) hesitation)=====
  =====Sự tự do, sự ngập ngừng, sự lưỡng lự, sự không nhất quyết ( (cũng) hesitation)=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  17:54, ngày 18 tháng 8 năm 2010

  /´hezitəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác hesitancy

  Danh từ

  Sự tự do, sự ngập ngừng, sự lưỡng lự, sự không nhất quyết ( (cũng) hesitation)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X