• (Khác biệt giữa các bản)
  n (HH)
  Hiện nay (17:25, ngày 23 tháng 4 năm 2012) (Sửa) (undo)
  n (HH)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  =====hoàn toàn thấu hiểu cùng với ấn tượng/ ảnh hưởng sâu sắc=====
  =====hoàn toàn thấu hiểu cùng với ấn tượng/ ảnh hưởng sâu sắc=====
  =====understood with a strong and personal effect=====
  =====understood with a strong and personal effect=====
  -
  :Eg1: I was never worried about my health, but when my brother died from a heart attack, it really hit home. Now I exercise every day and eat right.
  +
  ::Eg1: I was never worried about my health, but when my brother died from a heart attack, it really hit home. Now I exercise every day and eat right.
  -
  :Eg2: Mary’s car accident really hit home for her, and after that she decided she had to start driving more carefully in the future
  +
  ::Eg2: Mary’s car accident really hit home for her, and after that she decided she had to start driving more carefully in the future

  Hiện nay

  Idiom

  hoàn toàn thấu hiểu cùng với ấn tượng/ ảnh hưởng sâu sắc
  understood with a strong and personal effect
  Eg1: I was never worried about my health, but when my brother died from a heart attack, it really hit home. Now I exercise every day and eat right.
  Eg2: Mary’s car accident really hit home for her, and after that she decided she had to start driving more carefully in the future

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X