• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm từ)
  Hiện nay (04:37, ngày 11 tháng 8 năm 2010) (Sửa) (undo)
  (bổ xung)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  <!-- Tại Tra Từ -->
  <!-- Tại Tra Từ -->
  -
  +
   
  -
  =====Practice of not giving employees (especially the salespeople) their own desk in the office. Instead, the firm provides a pool of fully equipped desks which are occupied as required. Hot-desking is possible where a firm's databases and services can be easily accessed via wireless or telephone links.=====
  +
  =====Hệ thống làm việc trong đó nhân viên ko có bàn làm việc riêng nhưng được phân bổ không gian làm việc theo nhu cầu của họ. Hệ thống cho phép truy cập vào dịch vụ và cơ sở dữ liệu của hãng thông qua hệ thống ko dây hay điện thoại(Practice of not giving employees (especially the salespeople) their own desk in the office. Instead, the firm provides a pool of fully equipped desks which are occupied as required. Hot-desking is possible where a firm's databases and services can be easily accessed via wireless or telephone links.)=====

  Hiện nay


  Hệ thống làm việc trong đó nhân viên ko có bàn làm việc riêng nhưng được phân bổ không gian làm việc theo nhu cầu của họ. Hệ thống cho phép truy cập vào dịch vụ và cơ sở dữ liệu của hãng thông qua hệ thống ko dây hay điện thoại(Practice of not giving employees (especially the salespeople) their own desk in the office. Instead, the firm provides a pool of fully equipped desks which are occupied as required. Hot-desking is possible where a firm's databases and services can be easily accessed via wireless or telephone links.)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X