• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (19:42, ngày 7 tháng 2 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  =====(hàng hải) tàu nhỏ (chở hàng hoá và khách trên những quãng đường ngắn)=====
  =====(hàng hải) tàu nhỏ (chở hàng hoá và khách trên những quãng đường ngắn)=====
  -
  =====Thán từ=====
  +
  ===Thán từ===
   +
   
  =====Ê!=====
  =====Ê!=====
  =====Đi! đi!=====
  =====Đi! đi!=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  /hɔi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) tàu nhỏ (chở hàng hoá và khách trên những quãng đường ngắn)

  Thán từ

  Ê!
  Đi! đi!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X