• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (19:06, ngày 13 tháng 3 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''<font color="red">ai'dentifai</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">ai'dentifai</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Ngoại động từ===
  ===Ngoại động từ===

  Hiện nay

  /ai'dentifai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nhận ra, nhận biết, nhận diện, nhận dạng
  Đồng nhất hoá, coi như nhau
  to identify oneself with
  gắn bó chặt chẽ với, gắn liền tên tuổi mình với, gắn liền vận mệnh mình với
  to identify oneself with a party
  gắn bó chặt chẽ với một đảng

  Nội động từ ( + .with)

  Đồng nhất với, đồng cảm với
  to identify with the hero of the novel
  đồng cảm với nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết

  Hình thái từ

  Toán & tin

  định danh
  tạo nhãn

  Xây dựng

  đoán biết

  Kỹ thuật chung

  dán nhãn
  định nghĩa
  đồng nhất hóa
  nhận biết
  nhận dạng
  End Of Interrupt/ End Of Identify/ End of Image (EOI)
  Kết thúc ngắt/Kết thúc nhận dạng/Kết thúc ảnh
  Identify Graphic Subrepertoire (IGS)
  nhận dạng hệ lệnh con đồ họa
  nhận ra
  ghi nhãn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X