• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">P¸aidiə´lɔdʒik</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">¸aidiə´lɔdʒik</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}

  22:00, ngày 25 tháng 1 năm 2010

  /¸aidiə´lɔdʒik/

  Thông dụng

  Cách viết khác ideological

  Tính từ

  (thuộc) hệ tư tưởng, (thuộc) ý thức hệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X