• (Khác biệt giữa các bản)
  (/'''<font color="red">imputationn</font>'''/)
  (/'''<font color="red">imputation</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">imputation</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ˌɪmpyʊˈteɪʃən</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  00:13, ngày 20 tháng 5 năm 2008

  /ˌɪmpyʊˈteɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đổ tội, sự quy tội (cho người nào)
  Tội đổ cho ai, lỗi quy cho ai, điều quy cho ai

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Charge, indictment, accusation, allegation, challenge,censure, blame, reproach, slur, aspersion, attribution,ascription, insinuation, implication, innuendo: I resent theimputation that I broke the vase on purpose.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X