• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">,intə'næʃənl</font>'''/ =====
  +
  =====/'''<font color="red">intə'næʃən(ə)l</font>'''/ =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 28: Dòng 28:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====quốc tế=====
  +
  =====quốc tế=====
  ::(International) [[Transit]] [[Centre]] (CT)
  ::(International) [[Transit]] [[Centre]] (CT)
  ::trung tâm quá giang (quốc tế)
  ::trung tâm quá giang (quốc tế)
  Dòng 610: Dòng 610:
  ::UNIX quốc tế
  ::UNIX quốc tế
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====quốc tế=====
  +
  =====quốc tế=====
  ::[[Agency]] [[for]] [[international]] [[Development]]
  ::[[Agency]] [[for]] [[international]] [[Development]]
  ::Cơ quan Phát triển Quốc tế (Mỹ)
  ::Cơ quan Phát triển Quốc tế (Mỹ)
  Dòng 1.122: Dòng 1.122:
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=international international] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=international international] : Chlorine Online
  *[http://foldoc.org/?query=international international] : Foldoc
  *[http://foldoc.org/?query=international international] : Foldoc
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  10:47, ngày 2 tháng 12 năm 2008

  /intə'næʃən(ə)l/

  Thông dụng

  Tính từ

  Quốc tế
  international police
  cảnh sát quốc tế
  international cooperation
  sự hợp tác quốc tế
  (thuộc) tổ chức quốc tế cộng sản

  Danh từ

  Vận động viên trình độ quốc tế
  Đại biểu quốc tế cộng sản
  Cuộc thi đấu quốc tế
  ( International) Quốc tế cộng sản
  the First International
  Quốc tế cộng sản I
  the Second International
  Quốc tế cộng sản II
  the Third International
  Quốc tế cộng sản III

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  quốc tế
  (International) Transit Centre (CT)
  trung tâm quá giang (quốc tế)
  CCIR (ConsultativeCommittee on international Radio)
  ủy ban tư vấn quốc tế về rađiô
  Conference Internationale des Grandes Resaux Electrques (InternationalConference on Large High Voltage Electric System) (CIGRE)
  hệ thống quốc tế về điện cao áp lớn
  Consultative Committee on International radio (CCIR)
  ủy ban tư vấn quốc tế trên radiô
  Draft International Standard (DIS)
  tiêu chuẩn quốc tế dự thảo
  english, international
  tiếng anh quốc tế
  Final Draft International Standard (ISO) (FDIS)
  Tiêu chuẩn quốc tế về dự thảo cuối cùng (ISO)
  General International Area (GIA)
  vùng quốc tế chung
  IA (internationalangstrom)
  angstrom quốc tế
  ICA (internationalCommunication Association)
  hiệp hội truyền thông quốc tế
  ICSI (InternationalComputer Science Institute)
  viện khoa học máy tính quốc tế
  IDD (InternationalDirect Dialing)
  quay số trực tiếp gọi quốc tế
  IDEA (InternationalData Encryption Algorithm)
  giải thuật mã hóa dữ liệu quốc tế
  IDEA (internationaldata encryption algorithm)
  thuật toán mã hóa dữ liệu quốc tế
  IEC (InternationalElectrotechnical Commission)
  ủy ban kỹ thuật điện quốc tế
  IFAC (InternationalFederation of Automatic Control)
  liên đoàn điều khiển tự động quốc tế
  IFIP (InternationalFederation for Information Processing)
  liên đoàn quốc tế về xử lý thông tin
  IFRB (InternationalFrequency Registration Board)
  ủy ban đăng ký tần số quốc tế
  incoming international telephone exchange
  tổng đài điện thoại quốc tế đến
  International (organizationDomain name (Internet) (INT)
  Quốc tế (tên miền của cơ quan) (Internet)
  International Ad Hoc Committee (IAHC)
  Uỷ ban đặc biệt quốc tế về Internet
  International Advisory Committee (IAC)
  Hội đồng Tư vấn Quốc tế
  International Agency For Earth Resources Experiments (IAFEREX)
  cơ quan quốc tế về thực nghiệm các tài nguyên trái đất
  international airport
  sân bay quốc tế
  International Algebraic Language (IAL)
  ngôn ngữ đại số học quốc tế
  International Alphabet (IA)
  bảng chữ cái quốc tế
  International Alphabet No.5
  bảng chữ cái quốc tế 5
  International Amateur Radio Union (IARU)
  liên đoàn vô tuyến nghiệp dư quốc tế
  international ampere
  ampe quốc tế
  international angstrom (IA)
  angstrom quốc tế
  International Annealed Copper Standard (IACS)
  tiêu chuẩn quốc tế về đồng đã luyện
  international application
  ứng dụng quốc tế
  International Association of Computer Investigation Specialists (IACIS)
  hiệp hội các chuyên viên nghiên cứu thị trường máy tính quốc tế
  International Association of Lighthouse Authorities
  hội quốc tế báo hiệu hàng hải
  International Astronomical Union (IAU)
  liên minh thiên văn quốc tế
  International Atomic Energy Agency (IAEA)
  cơ quang năng lượng nguyên tử quốc tế
  International Atomic Time (TAI)
  thời gian nguyên tử quốc tế
  international atomic time scale
  thang thời gian nguyên tử quốc tế
  international automatic service
  dịch vụ tự động quốc tế
  International Banking &Information Security conference (IBIS)
  hội nghị an ninh thông tin và hoạt động ngân hàng quốc tế
  International Bar Association
  IBA Hội luật sư quốc tế
  international bibliography
  danh mục quốc tế
  International Bidding
  đấu thầu quốc tế
  international broadcasting
  sự phát thanh quốc tế
  International Bureau of Weights and Measures
  Văn phòng Cân Đo Quốc tế
  International Business Machines Corporation (IBM)
  công ty kinh doanh máy quốc tế
  International Business Service (AnINTELSAT acronym) (IBS)
  Dịch vụ kinh doanh quốc tế (từ viết tắt của INTELSAT)
  international cable code
  mã cáp quốc tế
  international call
  cuộc gọi quốc tế
  international call
  sự điện đàm quốc tế
  international call
  sự gọi quốc tế
  international call signal
  tín hiệu điện đàm quốc tế
  international call signal
  tín hiệu gọi quốc tế
  international candle
  nến quốc tế
  international candle
  nền quốc tế
  InterNational Carrier (INC)
  công ty điện thoại quốc tế
  international civil servant
  công chức quốc tế
  international civil service
  chức năng công cộng quốc tế
  international class highway
  đường cao tốc cấp quốc tế
  International Closed User Groups (ICUG)
  các nhóm người dùng khép kín quốc tế
  International Club for Open Systems (ICOS)
  câu lạc bộ quốc tế các hệ thống mở
  International Co-operating Network (ICN)
  mạng hợp tác quốc tế
  International Co-ordination Committee (ISO) (ICC)
  Uỷ ban Hợp tác quốc tế (ISO)
  International Code Designator (ISO) (ICD)
  cơ quan soạn thảo mã quốc tế
  international code of signals
  mã báo hiệu quốc tế
  international code signal
  tín hiệu điện đàm quốc tế
  international code signal
  tín hiệu gọi quốc tế
  International Commission on Illumination
  ủy ban quốc tế về chiếu sáng
  International Committee of Weights and Measures
  ủy ban Cân Đo Quốc tế
  International Communication Association (ICA)
  hiệp hội truyền thông quốc tế
  International Communications Association (ICA)
  Hiệp hội Truyền thông quốc tế
  International Communications Industries Association (ICIA)
  hiệp hội các ngành công nghiệp thông tin quốc tế
  International Computer Fax Association (ICFA)
  Hiệp hội Fax máy tính quốc tế
  International Computer Science Institute (ICSI)
  viện khoa học máy tính quốc tế
  International Computer Security Association (previouslyNCSA) (ICSA)
  Hiệp hội An ninh máy quốc tế (Trước đây là NCSA)
  International Conference on Computer Vision (ICCV)
  hội nghị quốc tế về nhãn quang máy tính
  International Conference on Engineering of Complex Computer System (ICECCS)
  hội nghị quốc tế về thiết kế các hệ thống máy tính phức tạp
  International Conference on Logic Programming (ICLP)
  hội nghị quốc tế về lập trình logic
  International Conference on Robotics and Automation (ICRA)
  Hội nghị quốc tế về Kỹ thuật người máy (Robotics) và Tự động hóa
  International Conference on Software Engineering (ICSE)
  Hội nghị quốc tế và Thiết kế phần mềm
  International construction standards
  Tiêu chuẩn Xây dựng Quốc tế
  International Control Centre (ICC)
  trung tâm điều khiển quốc tế
  international control frequency bands
  dải tần điều khiển quốc tế
  international control station
  trạm điều khiển quốc tế
  international convention
  quy ước quốc tế
  International Convention for the Safety of Life at Sea
  quy ước quốc tế an toàn sinh mạngtrên biển
  International Convention for the safety of Life at Sea (SOLAS)
  Hội nghị quốc tế về An toàn sự sống trên biển
  international cooperation department
  phòng (ban) hợp tác quốc tế
  International CUG Number (ICN)
  Số CUG quốc tế
  international currency
  tiền tệ quốc tế
  international customs
  thuế quan quốc tế
  international data collecting plat-form
  đài quốc tế thu thập dữ liệu
  International Data Corporation (IDC)
  tập đoàn dữ liệu quốc tế
  international data encryption algorithm (IDEA)
  thuật toán mã hóa dữ liệu quốc tế
  International Data Encryption Algorithm (IDEA)
  thuật tóan mật hóa dữ liệu quốc tế
  International Data Switching Exchange (IDSE)
  tổng đài chuyển số liệu quốc tế
  International Data Switching Exchange (ISDE)
  tổng đài chuyển số liệu quốc tế
  international date line
  đường chuẩn đo quốc tế
  International DB2 Users Group (IDUG)
  Nhóm người dùng DB2 quốc tế
  International Direct Dialing (IDD)
  quay số trực tiếp gọi quốc tế
  International Direct Dialling (IDD)
  quay số quốc tế trực tiếp
  international direct distance dialing
  quay số quốc tế trực tiếp
  international direct distance dialing
  tự động chọn lựa quốc tế
  International Direct Distance Dialling (IDDD)
  quay số đường dài trực tiếp đi quốc tế
  international distress and calling frequency
  tần số gọi và báo nguy quốc tế
  International Earth Observing System (IEOS)
  hệ thống quan sát trái đất quốc tế
  International Electro-technical Vocabulary
  danh ngữ điện tử quốc tế
  International Electro-technical Vocabulary
  thuật ngữ điện tử quốc tế
  International Electro-Technical Vocabulary (IETV)
  Từ vựng kỹ thuật điện Quốc tế
  International Electrotechnical Commission (IEC)
  ủy ban kỹ thuật điện tử quốc tế
  International Electrotechnical Commission (lEC)
  ủy ban kỹ thuật điện quốc tế
  International Electrotechnical Vocabulary (IEV)
  Từ vựng kỹ thuật điện tử Quốc tế
  international exchange of signals
  sự trao đổi quốc tế tín hiệu
  International Federation for Information Processing (IFIP)
  liên đoàn quốc tế về xử lý thông tin
  International Federation for Information Processing (IFIP)
  liên đoàn xử lý thông tin quốc tế
  international Federation of Automatic Control (IFAC)
  liên đoàn điều khiển tự động quốc tế
  International File Distribution Co-operative (IFDC)
  hợp tác phân phối tệp quốc tế
  international file format
  khuôn dạng tệp quốc tế
  International Financial Management (IFM)
  quản lý tài chính quốc tế
  international fixed service
  dịch vụ cố định quốc tế
  international format
  dạng thức quốc tế
  International Forum on AMPS Standards Technology ( CTIA ) (IFAST)
  Diễn đàn quốc tế về công nghệ của tiêu chuẩn AMPS
  International Forum on Open Bibliographic Systems (IFOBS)
  diễn đàn quốc tế về các hệ thống thư tịch mở
  International Free phone Service (IFS)
  dịch vụ điện thoại không tính cước quốc tế
  international frequency plans
  kế hoạch tần số quốc tế
  international frequency plans
  sơ đồ tần số quốc tế
  International Frequency Registration Board (IFRB)
  ủy ban đăng ký tần số quốc tế
  international gateway exchange
  tổng đài cổng nối quốc tế
  international gateway node (IGN)
  nút cổng nối quốc tế
  international joint co-ordination group
  nhóm phối hợp điều động quốc tế
  International Laboratory Accreditation Conference (ILAC)
  Hội nghị công nhận Phòng thí nghiệm quốc tế
  International Laser Spectroscopy (ILS)
  quang phổ học laze quốc tế
  international law
  luật quốc tế
  International Logic Programming Symposium (ILPS)
  hội nghị chuyên đề quốc tế về lập trình logic
  International Maintenance Centre (IMC)
  trung tâm bảo dưỡng quốc tế
  international maintenance centre-IMC
  trung tâm bảo trì quốc tế
  International Management Information Library (IMIL)
  thư viện thông tin quản lý quốc tế
  International Marine Satellite Organization (INMARSAT)
  Tổ chức Vệ tinh Hàng hải quốc tế
  International Maritime Organization (IMO)
  tổ chức hàng hải quốc tế
  international market
  thị trường quốc tế
  international message
  thông báo quốc tế
  international meteorological code
  mã khí tượng quốc tế
  International Mobile Equipment Identity (IMEI)
  danh tính thiết bị di động quốc tế
  International Mobile Station Identity (IMSI)
  nhận dạng (phân biệt) trạm di động quốc tế
  International Mobile Subscriber Identity (IMSI)
  nét nhận dạng thuê bao di động quốc tế
  International Monetary Fund
  IMF Quỹ tiền tệ quốc tế
  International Monetary Fund (IMF)
  quỹ tiền tệ quốc tế
  International Monetary unit-IMU
  đơn vị tiền tệ quốc tế
  international morse code
  âm hiệu Morse quốc tế
  international Morse code
  mã Morse quốc tế
  international morse code
  mã quốc tế
  International Multimedia TeleConferencing Consortium (IMTC)
  tập đoàn hội nghị truyền hình đa phương tiện quốc tế
  International Multiple Destination Television Connection (IMDTC)
  kết nối truyền hình nhiều điểm đích quốc tế
  international network
  mạng quốc tế
  International Network of Cracker (INC)
  Mạng quốc tế của bọn Cracker (chuyên phá khóa phần mềm)
  international ohm
  ôm quốc tế
  International Olympiad in informatics (AOI)
  kỳ thi Olympic quốc tế về tin học
  international operations service
  dịch vụ hoạt động quốc tế
  International Operator Direct Calling (IODC)
  gọi trực tiếp công ty khai thác quốc tế
  International Organization for Standardization
  tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế
  International Organization for Standardization (ISO)
  Tổ chức Quốc tế về Chuẩn hóa
  International Organization for Standardization Network (IOSNET)
  mạng tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế
  International Packet Switched Network (IPSS)
  mạng chuyển mạch gói quốc tế
  international packet-switching data network
  mạng dữ liệu chuyển gói quốc tế
  International Painting Interactive (project) (IPI)
  tương tác hội họa quốc tế (đề án)
  International Paralled Processing Symposium (IPPS)
  hội nghị chuyên đề quốc tế về xử lý song song
  International PBX (IPBX)
  PBX quốc tế
  international PCM network
  mạng MIC quốc tế
  International Phototelegraph Position (IPP)
  vị trí điện báo ảnh quốc tế
  international plesiochronous digital network
  mạng bằng digital sai bộ quốc tế
  international plesiochronous digital network
  mạng bằng số sai bộ quốc tế
  international plesiochronous network
  mạng quốc tế sai bộ
  International Portable User Identity (IPUI)
  nhận dạng người dùng di động quốc tế
  International Portable User Identity for public/GSM (IPUIR)
  Nhận dạng người dùng di động quốc tế đối với mạng công cộng/GSM
  international practical temperature scale
  thang nhiệt độ thực tiễn quốc tế
  International Printers Network (IPN)
  mạng máy in quốc tế
  International Public Sector Information Technology (IPSIT)
  công nghệ thông tin của ngành phục vụ công cộng quốc tế
  International Radio and Television Organization (IRTO)
  Tổ chức Phát thanh và Truyền hình quốc tế
  International Reference Alphabet (IRA)
  bảng chữ cái chuẩn quốc tế
  International Reference Version (IRV)
  phiên bản chuẩn quốc tế
  International Referral System
  hệ khảo cứu quốc tế
  International Referral System (IRB)
  chỉ dẫn quốc tế
  international registration
  sự đăng ký quốc tế
  International road index (IRI)
  chỉ số độ bằng phẳng quốc tế
  International Roaming MIN (IRM)
  Chuyển vùng quốc tế MIN
  International Satellite Transmission Centre (ISTC)
  trung tâm truyền dẫn vệ tinh quốc tế
  International Service Coordination Centre (ISCC)
  trung tâm điều phối dịch vụ quốc tế
  international signal code
  mã tín hiệu quốc tế
  international signaling point-ISP
  điểm báo hiệu quốc tế
  International Signalling Point (ISP)
  điểm báo hiệu quốc tế
  International Signalling Point Code (ISPC)
  mã điểm báo hiệu quốc tế
  International Society for Technology in Education (ISTE)
  hiệp hội quốc tế về công nghệ trong giáo dục
  International Sound -Programme Centre (ISPC)
  trung tâm chương trình âm thanh quốc tê
  International Space Business Council (ISBC)
  ủy ban kinh doanh vũ trụ quốc tế
  International Space Station (ISS)
  trạm vũ trụ quốc tế
  International Space Station Alpha (ISSA)
  Trạm vũ trụ quốc tế Alpha
  International Special Committee on Radio Interface (ISCRI)
  ủy ban đặc biệt quốc tế về giao diện vô tuyến
  international standard
  tiêu chuẩn quốc tế
  International Standard Book Number (ISBN)
  số chuẩn quốc tế cho sách báo
  International Standard Book Number (ISBN)
  số của cuốn sách tiêu chuẩn quốc tế
  International Standard Serial Number (ISSN)
  số sê ri tiêu chuẩn quốc tế
  international standard thread
  ren quốc tế
  international standard thread
  ren tiêu chuẩn quốc tế
  International Standard/Internet Standard (IS)
  Tiêu chuẩn quốc tế/Tiêu chuẩn Internet
  international standardization
  tiêu chuẩn hóa quốc tế
  International Standardization Organization (ISO)
  tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế
  International Standardized Profile (ISP)
  khái quát tiêu chuẩn hóa quốc tế
  International Standards Development (ISD)
  phát triển các tiêu chuẩn quốc tế
  international standards Organization (ISO)
  tổ chức tiêu chuẩn quốc tế
  international style
  phong cách quốc tế
  international subscriber dialing
  quay số thuê bao quốc tế
  International Subscriber Dialing (ISD)
  quay số thuê bao quốc tế
  International Switching and Testing Centre (ISTC)
  trung tâm đo thử và chuyển mạch quốc tế
  International Switching Centre (ISC)
  trung tâm chuyển mạch quốc tế
  International Switching Maintenance Centre (ISMC)
  trung tâm bảo dưỡng tổng đài quốc tế
  international system of electrical
  hệ đơn vị điện quốc tế
  international system of units
  hệ đơn vị quốc tế
  international system of units (SIunit)
  hệ đơn vị quốc tế
  International System of Units (SI)
  hệ thống các đơn vị quốc tế
  international system of units of measurement
  hệ thống đơn vị quốc tế
  international system of units-SI
  hệ thống đơn vị quốc tế
  international table British thermal unit
  đơn vị nhiệt Anh theo bảng quốc tế
  international telecommunication service
  dịch vụ viễn thông quốc tế
  International Telecommunication Union
  hiệp hội viễn thông quốc tế
  International Telecommunication Union (ITU)
  hội viễn thông quốc tế
  International Telecommunication Union (ITU)
  liên hợp viễn thông quốc tế-ITU
  International Telecommunications Service for SP2 (ITSSP)
  Dịch vụ Viễn thông quốc tế cho các sản phẩm
  International Telecommunications Union (ITU)
  Liên Hợp Viễn Thông Quốc tế
  International Telecommunications Union (ITU)
  Liên minh Viễn thông quốc tế
  International Telecommunications User Group (INTUG)
  nhóm người dùng viễn thông quốc tế
  International Telecommunications User Group (ITUG)
  Tổ chức người sử dụng Viễn thông quốc tế
  International TeleConferencing Association (ITCA)
  Hiệp hội Hội nghị Truyền hình quốc tế
  International Telegraph Alphabet (ITA)
  bảng chữ cái điện báo quốc tế
  International Telegraph Alphabet No.2 (ITA2)
  bảng chữ cái điện báo quốc tế 2
  international telegraph network
  mạng điện tín quốc tế
  international telegraph service
  dịch vụ điện tín quốc tế
  international telephone circuit
  mạch điện thoại quốc tế
  international telephone exchange-ITE
  tổng đài điện thoại quốc tế
  international telephone line
  đường dây điện thoại quốc tế
  International Teleproduction Society (ITS)
  Hiệp hội sản phẩm Truyền hình quốc tế
  International Teletraffic Congress (ITC)
  đại hội quốc tế về lưu thông cự ly xa
  International Television Centre (ITC)
  trung tâm truyền hình quốc tế
  international television circuit
  mạch tiếp hình quốc tế
  International Television-Programme Centre (ITPC)
  trung tâm chương trình truyền hình quốc tế
  international temperature scale
  thang nhiệt độ quốc tế
  international thread
  ren theo tiêu chuẩn quốc tế
  international trade
  mậu dịch quốc tế
  International Trademark Association (INTA)
  hiệp hội thương mại quốc tế
  International Traffic Service Provider (ITSP)
  nhà cung cấp dịch vụ lưu lượng quốc tế
  International Transit Centre (ITC)
  trung tâm chuyển tiếp quốc tế
  international transit centre-ITC
  trung tâm quá cảnh quốc tế
  international transmission channel
  đường kênh dẫn truyền quốc tế
  International Transmission Maintenance Centre (ITMC)
  trung tâm bảo dưỡng truyền dẫn quốc tế
  International Treaty
  hiệp ước quốc tế
  International Ultraviolet Explorer (IUE)
  cơ quan thăm dò tia tử ngoại quốc tế
  International Union Of Railways (UIC)
  Liên đoàn Đường sắt quốc tế
  international unit
  đơn vị quốc tế
  International Videoconference Centre (IVC)
  Trung tâm Hội nghị Truyền hình quốc tế
  international volt
  von quốc tế
  international volt
  vôn quốc tế
  international waters
  vùng biển quốc tế
  International Workshop on Memory Management (IWMM)
  hội thảo quốc tế về quản lý bộ nhớ
  International X.25 Structure (IXC)
  Cấu trúc X.25 quốc tế
  IOH (InternationalOlympic in Informatics)
  kỳ thi Olympic quốc tế về tin học
  ISDS: International Serials Data System
  hệ thống dữ liệu nối tiếp quốc tế-ISDS
  ISO (InternationalStandardization Organization)
  tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế
  ISONET (InternationalOrganization for Standardization Network)
  mạng tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế
  ITU (InternationalTelecommunication Union)
  hiệp hội viễn thông quốc tế
  ITU (InternationalTelecommunication Union)
  tổ chức viễn thông quốc tế
  Lotus International Character Set (LDC) (LICS)
  Bộ ký tự quốc tế của Lotus (LDC)
  Ministry of International Trade and Industry (Japan) (MITI)
  Bộ công nghiệp và Thương mại quốc tế (Nhật Bản)
  permanent international commission
  ủy ban thường trực quốc tế
  RelayNet International Message Exchange (RIME)
  Tổng đài nhắn tin quốc tế RelayNet
  SI (SystemInternational des unites)
  hệ thống đơn vị quốc tế
  SI unit (internationalsystem of units)
  hệ đơn vị quốc tế
  Special Group on international standardized profiles (SGISP)
  Nhóm đặc biệt về các Profile tiêu chuẩn hóa quốc tế
  specialized international organization
  cơ quan quốc tế chuyên môn
  System international (SI)
  hệ quốc tế
  System International thread
  ren quốc tế
  Systems International des unites (SI)
  hệ thống đơn vị quốc tế
  table of allocation of international call sign series
  bảng phân định chỉ số gọi điện thoại quốc tế
  table of allocation of international call sign series
  bảng phân phối chỉ số gọi điện thoại quốc tế
  Terminal International Centre (TIC)
  trung tâm quốc tế đầu cuối
  Transmission Maintenance Point (InternationalLine) (TMR-IL)
  điểm bảo dưỡng truyền dẫn (đường dây quốc tế)
  UIC (internationalRailway Union)
  hiệp hội đường sắt quốc tế
  Union International Chemin de Fer (InternationalRailway Union) (UIC)
  Hiệp hội Đường sắt quốc tế
  United Press International (UPI)
  Hãng thông tấn quốc tế UPI
  UNIX International (UI)
  UNIX quốc tế

  Kinh tế

  quốc tế
  Agency for international Development
  Cơ quan Phát triển Quốc tế (Mỹ)
  American Sightseeing International
  tổ chức tham quan Quốc tế của Mỹ
  Association of international Accountants
  Hiệp hội Các nhà kế toán Quốc tế
  Atlantic international Bank
  Ngân hàng Quốc tế Đại Tây Dương
  balance of international indebtedness
  cán cân vay nợ quốc tế
  balanced of international indebtedness
  cân bằng công nợ quốc tế
  bank for International Settlement
  ngân hàng thanh toán quốc tế
  Bank for international Settlements
  Ngân hàng Thanh toán Quốc tế
  Canadian-Airlines international
  Công ty Hàng không Quốc tế Ca-na-đa
  chamber de Commerce international
  phòng Thương mại Quốc Tế
  China Chamber of International Commerce
  phòng thương mại quốc tế Trung Quốc
  code of international conduct
  chuẩn tắc hành vi quốc tế
  commission on international exchange
  ủy ban điều tra hối đoái Quốc Tế
  container Transport international
  Công ty vận tải công -ten-nơ Quốc tế
  contract of international sale of goods
  hợp đồng bán hàng quốc tế
  Cruise Lines International Association
  hiệp hội quốc tế các hãng du lịch tàu biển
  current international transaction
  giao dịch quốc tế thông thường
  customs and usage of international trade
  tập quán thương mại quốc tế
  Domestic international Sales Corporation
  Công ty Tiêu thụ Quốc tế Quốc nội
  draft international standard
  tiêu chuẩn mớn nước quốc tế
  equation of international demand
  phương trình (mức) cầu quốc tế
  equation of international demand
  phương trình cầu quốc tế
  European Banks international Company
  Tập đoàn Ngân hàng Quốc tế Châu Âu
  expert on international trade
  chuyên viên mậu dịch quốc tế
  horizontal international specialization
  chuyên môn hóa quốc tế hàng ngang
  International Accounting Standard Board
  ủy ban Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế
  international accounting standards
  các chuẩn mực kế toán quốc tế
  International Accounting Standards (ias)
  Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế
  international advertising
  quảng cáo quốc tế
  international aerial navigation
  hàng không quốc tế
  international agreement
  hiệp định quốc tế
  international aid
  viện trợ quốc tế
  international air mail
  bưu phẩm hàng không quốc tế
  International Air Transport Agreement
  Hiệp định Vận tải Hàng không Quốc tế
  International Air Transport Association
  hiệp hội không vận quốc tế
  International Air Transport Association
  Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế
  international airway
  tuyến hàng không quốc tế
  international auditing guidelines
  các nguyên tắc chỉ đạo kiểm toán quốc tế
  international auditing standards
  các chuẩn mực kiểm toán quốc tế
  International Auditing Standards
  Tiêu chuẩn Kiểm toán Quốc tế
  international balance sheet
  bảng tổng kết tài sản quốc tế
  international banking facility
  cơ sở ngân hàng quốc tế
  international banking facility (IBFs)
  thể thức hoạt động ngân hàng quốc tế
  international bazaar
  chợ quốc tế
  international bidding
  đấu thầu quốc tế
  international bill (ofexchange)
  hối phiếu quốc tế
  international bimetallism
  chế độ song bản vị quốc tế
  international bond
  trái phiếu quốc tế
  international borrowing
  sự vay nợ quốc tế
  International Bureau of Social Tourism
  Cục Du lịch Xã hội Quốc tế
  International Bureau of Social Tourism
  văn phòng quốc tế về du lịch xã hội
  international capital market
  thị trường tư bản quốc tế
  international capital movement
  sự di chuyển tư bản quốc tế
  international cartel
  cacten quốc tế
  international cartel
  các-ten quốc tế
  International Certificate of Vaccination
  giấy chứng nhận chủng ngừa quốc tế
  International Chamber of Commerce
  phòng thương mại quốc tế
  International Chamber of Shipping
  Hội Hàng vận Quốc tế
  international chamber of shipping
  văn phòng Vận tải Biển Quốc tế
  international civil servant
  công vụ viên quốc tế
  international clearing
  thanh toán quốc tế
  International Cocoa Agreement
  Hiệp định Ca-cao Quốc tế
  International Coffee Agreement
  Hiệp định cà-phê Quốc tế
  International Coffee Organization
  Tổ chức cà phê Quốc tế
  international combined transport
  vận tải liên hợp Quốc tế
  international commerce
  thông thương quốc tế
  international commerce
  thương mại quốc tế
  International Commodities Clearing House
  phòng thanh toán bù trừ hàng hóa quốc tế
  International Commodities Clearing House
  Sở thanh toán bù trừ Hàng hóa Quốc tế
  international commodity
  hàng hóa, thương phẩm quốc tế
  international commodity agreement
  hiệp định hàng hóa quốc tế
  international commodity stock
  hàng trữ quốc tế
  international commodity stock
  tồn trữ hàng hóa quốc tế
  international company
  công ty quốc tế
  international competitiveness
  sức cạnh tranh quốc tế
  international consortium of banks
  tập đoàn tv ngân hàng quốc tế
  International Container Bureau
  Cục Công-ten-nơ Quốc tế
  international convention
  công ước quốc tế
  International Convention on Patents
  Công ước Quốc tế về Quyền chuyên lợi
  International Cooperation Administration
  ban quản lý hợp tác quốc tế
  International Cooperation Administration
  Cơ quan quản lý Hợp tác Quốc tế
  International Copyright Agreement
  Hiệp định Bản quyền Quốc tế
  international Court of justice
  tòa án quốc tế
  international credit club
  câu lạc bộ tín dụng quốc tế
  international crowding out effect
  tác động (hiệu ứng) tràn lấn quốc tế
  international crowding out effect
  tác động, hiệu ứng chèn lấn quốc tế
  international currency
  đồng tiền quốc tế
  international date line
  đường đổi ngày quốc tế
  international date line
  đường phân ngày quốc tế
  international date-line
  tuyến ngày quốc tế
  international debt
  công nợ quốc tế
  International Development Association
  hiệp hội phát triển quốc tế
  international direct dialing
  điện thoại đường dài trực tiếp quốc tế
  international division of labour
  phân công (lao động) quốc tế
  international division of labour
  phân công lao động quốc tế
  international double taxation
  chế độ thuế kép quốc tế
  international economic cooperation
  hợp tác kinh tế quốc tế
  international economic order
  trật tự kinh tế quốc tế
  international economic relations
  quan hệ kinh tế quốc tế
  international economy
  nền kinh tế quốc tế
  International Energy Agency
  cơ quan năng lượng quốc tế
  International Energy Agency Program
  Tổ chức Năng lượng Quốc tế
  international equilibrium
  cân bằng quốc tế
  international exchange
  hối đoái quốc tế
  international exhibition
  triển lãm quốc tế
  International Exhibition Bureau
  Cục triển lãm Quốc tế
  international factor mobility
  sự lưu động quốc tế của yếu tố sản xuất
  international fair
  hội chợ quốc tế
  international fair
  triển lãm quốc tế
  International Finance Corporation
  Công ty Tài chính quốc tế
  International Finance Corporation
  tập đoàn tài chính quốc tế
  international financial system
  hệ thống tài chính quốc tế
  International Fiscal Association
  Hiệp hội Tài chính Quốc tế
  international Fisher effect
  hiệu ứng Fisher quốc tế
  International Franchise Association
  hiệp hội đặc quyền quốc tế
  international funds
  quỹ hỗ tương đầu tư quốc tế
  international gold pool
  tổng kho vàng quốc tế
  international grand jury
  đại bồi thẩm đoàn (quảng cáo) quốc tế
  International Hotel Association
  hiệp hội khách sạn quốc tế
  international indebtedness
  công nợ quốc tế
  international investment
  đầu tư quốc tế
  international investment
  Ngân hàng Đầu tư quốc tế
  International investment Bank
  Công ty Công chứng Quốc tế
  International Investment Bank
  ngân hàng đầu tư quốc tế
  international investment position
  đầu tư quốc tế
  international investment trust
  tín thác đầu tư quốc tế
  International Labeling Centre
  Trung tâm Nhãn hàng Quốc tế
  International Labour Organization
  tổ chức lao động quốc tế
  international law
  quốc tế công pháp
  International Law Association
  Hiệp hội Luật pháp Quốc tế
  international lease
  sự cho thuê quốc tế
  international legislation of shipping
  việc lập pháp quốc tế về vận tải biển
  international licensing arrangement
  biện pháp cấp phép Quốc tế
  international liquidities
  năng lực lưu thông tiền tệ quốc tế
  international liquidities
  phương tiện tiền mặt quốc tế
  international liquidity
  phương tiện thanh toán quốc tế
  international liquidity line
  vạch tải quốc tế
  international load line
  vạch tải quốc tế
  international loan
  phóng khoản quốc tế
  international loan
  tiền cho vay quốc tế
  international mail
  bưu phẩm quốc tế
  international majors
  các đại công ty dầu mỏ quốc tế
  International Maritime Committee
  ủy hội Hàng hải Quốc tế
  international market
  thị trường quốc tế
  international market price
  giá thị trường quốc tế
  international marketing
  thị trường học quốc tế
  international marketing
  tiếp thị quốc tế
  international media
  phương tiện truyền thông quốc tế
  international monetary arrangements
  các hiệp định thanh toán quốc tế
  international monetary cooperation
  hợp tác tiền tệ quốc tế
  International Monetary Fund
  quỹ tiền tệ quốc tế
  International Monetary Market
  thị trường tiền tệ quốc tế
  international monetary reform
  cải cách tiền tệ quốc tế
  international monetary system
  chế độ tiền tệ quốc tế
  international monetary system
  hệ thống tiền tệ quốc tế
  international money
  tiền (thông dụng) quốc tế
  international money
  tiền tệ quốc tế
  international money market
  thị trường tiền tệ quốc tế
  international money order
  hối phiếu quốc tế
  international money order
  phiếu chuyển tiền quốc tế
  international money order
  thư chuyển tiền quốc tế
  international monopoly
  độc quyền quốc tế
  international multimodal transportation
  vận tải liên vận quốc tế
  international mutual fund
  quỹ tương tế quốc tế
  international nautical mile
  hải lý quốc tế
  international news
  tin tức quốc tế
  international payment
  thanh toán quốc tế
  international payment
  việc chi trả quốc tế
  international payment deficit
  thâm hụt thanh toán quốc tế
  international payment surplus
  thặng dư thanh toán quốc tế
  International Petroleum Exchange
  Sở đồng Dầu khí Quốc tế
  international postal reply coupon
  phiếu hồi báo bưu phẩm Quốc tế
  international postal reply coupons
  phiếu mua tem bưu chính quốc tế
  international pre-selection juries
  các bồi thẩm viên quốc tế
  International Price Index
  chỉ số giá cả quốc tế
  international public law
  công pháp quốc tế
  international remittance
  hối đoái quốc tế
  international reserve
  dự trữ quốc tế
  international reserve assets
  tài sản dự trữ quốc tế
  international reserve creation
  sự tạo ra dự trữ quốc tế
  international reserve currency
  đồng tiền dự trữ quốc tế
  international reserves
  dự trữ quốc tế hay dự trữ ngoại hối
  international road haulage rates
  suất cước đường bộ quốc tế
  international securities
  chứng khoán quốc tế
  international shipping legislation
  việc lập pháp vận tải biển quốc tế
  international specialization
  sự chuyên môn hóa quốc tế
  international standard
  tiêu chuẩn quốc tế
  international standards
  tiêu chuẩn quốc tế
  International Standards Organization
  Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế
  International Standards Organization
  tổ chức tiêu chuẩn quốc tế
  international status
  địa vị quốc tế
  International Stock Exchange
  sở giao dịch chứng khoán quốc tế
  International Sugar Agreement
  Hiệp định Đường cát Quốc tế
  International System of Units
  Hệ thống Đơn vị Thông dụng Quốc tế
  International Taxicab Association
  hiệp hội xe tắc-xi quốc tế
  international telex
  hệ thống thông tin liên lạc quốc tế
  international time difference
  chênh lệch giờ quốc tế
  International Tin Agreement
  Hiệp định Thiếc quốc tế
  international trade
  buôn bán quốc tế
  international trade
  thương mại quốc tế
  International Trade Association
  Hiệp hội Mậu dịch Quốc tế
  International Trade Centre
  Trung tâm Mậu dịch Quốc tế
  International Trade Commission
  ủy ban Mậu dịch Quốc tế
  international trade exhibition
  triển lãm thương mại quốc tế
  international trade fair
  hội chợ thương mại quốc tế
  International Trade Organization
  Tổ chức Mậu dịch Quốc tế
  International trade Organization
  tổ chức thương mại quốc tế
  international trade port
  thương cảng quốc tế
  international trading partner
  đối tác thương mại quốc tế
  international transaction
  giao dịch quốc tế
  international travel
  du hành quốc tế
  International Travel Agents Society
  hội các đại lý du hành quốc tế
  international treaty
  điều ước quốc tế
  International Union of Marine Insurance
  Hội liên hiệp Bảo hiểm Vận tải Quốc tế
  international waters
  hải phận quốc tế
  international waterway
  đường thủy quốc tế
  International Wheat Agreement
  Hiệp định Lúa mì Quốc tế
  International Wool Secretariat
  Cục sự vụ Len Quốc tế
  Meeting Planners International
  tổ chức quốc tế các nhân viên hội nghị
  mobile international capital
  vốn quốc tế hoạt động
  mode of international settlement
  phương thức kế toán quốc tế
  New International Economic Order
  trật tự kinh tế quốc tế mới
  norm of international law
  quy phạm luật pháp quốc tê
  norm of international law
  quy phạm luật Quốc tế
  Office of International Trade
  Cục Mậu dịch Quốc Tế (thuộc Bộ Thương Mại Mỹ)
  Pakistan International Airlines
  Công ty Hàng không Quốc tế Pa-ki-stăng
  private international law
  tư pháp quốc tế
  public international law
  công pháp quốc tế
  quasi-international goods
  hàng hóa chuẩn quốc tế
  recommended international standard
  tiêu chuẩn quốc tế khuyến nghị
  reform of international monetary system
  cải cách chế độ tiền tệ quốc tế
  regime of international inflation
  cơ quan lạm phát quốc tế
  rules of private international law
  quy tắc tư pháp quốc tế
  Seven international Oil Majors
  Bảy Công ty Dầu hỏa Quốc tế Lớn nhất
  tension of international market
  tình trạng căng thẳng của thị trường quốc tế
  theory of international values
  thuyết giá trị quốc tế
  Transparency International
  Cơ quan Chống tham nhũng Quốc tế
  Transports International Routiers
  Vận tải Đường bộ quốc tế [Pháp]
  Treat on International Commercial Law
  điều ước luật thương mại quốc tế
  Treaty on International Commercial Law
  Hiệp ước Luật thương mại Quốc tế (Montevideo, 12.2.1889)
  united international Bank
  ngân hàng liên hiệp quốc tế
  vagarious international market
  thị trường quốc tế biến ảo khó lường
  value international trade
  giá trị mậu dịch quốc tế
  value of international trade
  giá trị mậu dịch quốc tế, tổng ngạch mậu dịch toàn cầu
  vertical international specialization
  chuyên môn hóa quốc tế hàng dọc

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.
  Supranational, global, worldwide, universal,intercontinental, cosmopolitan, ecumenic(al) or oecumenic(al);foreign: An international conference is being held ondisarmament. My father is engaged in international trade.

  Oxford

  Adj. & n.
  Adj.
  Existing, involving, or carried on betweentwo or more nations.
  Agreed on or used by all or many nations(international date-line; international driving licence).
  N.1 a a contest, esp. in sport, between teams representingdifferent countries. b a member of such a team.
  A(International) any of four associations founded (1864-1936) topromote socialist or communist action. b a member of any ofthese.
  International law a body of rules established by customor treaty and agreed as binding by nations in their relationswith one another. international system of units a system ofphysical units based on the metre, kilogram, second, ampere,kelvin, candela, and mole, with prefixes to indicatemultiplication or division by a power of ten. internationalunit a standard quantity of a vitamin etc.
  Internationalityn. internationally adv.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X