• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (20:46, ngày 13 tháng 2 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Cách viết khác [[inventible]]
  Cách viết khác [[inventible]]
  -
  =====Tính từ=====
  +
  ===Tính từ===
   +
   
  =====Có thể phát minh, có thể sáng chế=====
  =====Có thể phát minh, có thể sáng chế=====
  =====(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có thể hư cấu; có thể sáng tác ra=====
  =====(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có thể hư cấu; có thể sáng tác ra=====
  =====Có thể bịa đặt=====
  =====Có thể bịa đặt=====

  Hiện nay

  /in´ventəbl/

  Thông dụng

  Cách viết khác inventible

  Tính từ

  Có thể phát minh, có thể sáng chế
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có thể hư cấu; có thể sáng tác ra
  Có thể bịa đặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X