• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== Cách viết khác iridescence =====Như iridescence===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự phát ngũ sắc=...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  Dòng 14: Dòng 12:
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====sự phát ngũ sắc=====
  +
  =====sự phát ngũ sắc=====
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
   
  +
  -
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=irisation&submit=Search irisation] : amsglossary
  +

  07:21, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác iridescence

  Như iridescence

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự phát ngũ sắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X