• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====cưa máy chạy tới lui===== =====cưa nhỏ kéo lên xuống===== == Từ điển Xây dựng== ===Ngh...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cưa máy chạy tới lui=====
  +
  =====cưa máy chạy tới lui=====
  -
  =====cưa nhỏ kéo lên xuống=====
  +
  =====cưa nhỏ kéo lên xuống=====
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cửa lắc=====
  +
  =====cửa lắc=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====máy cưa=====
  +
  =====máy cưa=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=jig%20saw jig saw] : Corporateinformation
  +
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:30, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  cưa máy chạy tới lui
  cưa nhỏ kéo lên xuống

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  cửa lắc

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  máy cưa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X