• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:20, ngày 11 tháng 1 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  ===Cụm Động Từ===
  ===Cụm Động Từ===
  =====Vừa đúng, vừa đủ=====
  =====Vừa đúng, vừa đủ=====
   +
  ===Cụm Trạng Từ===
   +
  =====Gần như, hầu như=====
  Xem thêm [[just]]
  Xem thêm [[just]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  Thông dụng

  Cụm Động Từ

  Vừa đúng, vừa đủ

  Cụm Trạng Từ

  Gần như, hầu như

  Xem thêm just

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X