• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Tính từ=== =====Lười biếng, biếng nhác===== =====Uể oải, lờ đờ===== ==Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh== ===Adj.=== =====In...)
  n (thêm phiên âm)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'leizi</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  Dòng 35: Dòng 35:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=lazy lazy] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=lazy lazy] : Corporateinformation
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=lazy lazy] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=lazy lazy] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  09:12, ngày 29 tháng 11 năm 2008

  /'leizi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lười biếng, biếng nhác
  Uể oải, lờ đờ

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Indolent, slothful, dilatory, idle, shiftless, inactive,listless, fain‚ant, otiose, slack, lax, lethargic: He's so lazyand so rich that he pays someone just to walk his dog. 2 slow,languid, easy, easygoing, sluggish, slow-moving, languorous:The hot lazy summer days were whiled away fishing.

  Oxford

  Adj.

  (lazier, laziest) 1 disinclined to work, doing littlework.
  Of or inducing idleness.
  (of a river) slow-moving.
  Lazily adv. laziness n. [earlier laysie, lasie, laesy, perh.f. LG: cf. LG lasich idle]

  Tham khảo chung

  • lazy : National Weather Service
  • lazy : Corporateinformation
  • lazy : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X