• (Khác biệt giữa các bản)
  n (Thêm nghĩa địa chất)
  Hiện nay (02:51, ngày 28 tháng 12 năm 2012) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 30: Dòng 30:
  =====liên hợp=====
  =====liên hợp=====
   +
  ::[[labor]] [[rights]] [[linkage]]
   +
  :: liên hợp quyền lao động
  =====liên kết=====
  =====liên kết=====

  Hiện nay

  /´liηkidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nối lại với nhau, sự nối kết, sự liên kết

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự cố kết, sự bện, sự nối;(vật lý ) số đầy đủ các đường sức giao nhau; thông lượng vòng

  Cơ - Điện tử

  Sự liên kết, cơ cấu bản lề, cơ cấu đòn (bẩy)

  Vật lý

  cấu đòn bẩy
  cấu thanh
  hệ thống thanh

  Xây dựng

  cấu bản lề

  Điện lạnh

  độ liên kết
  độ móc vòng

  Kỹ thuật chung

  cơ cấu thanh
  liên hợp
  labor rights linkage
  liên hợp quyền lao động
  liên kết
  basic linkage
  liên kết cơ sở
  branch linkage
  sự liên kết nhánh
  coordinate linkage
  liên kết phối trí
  coordination linkage
  liên kết phối trí
  electric linkage
  đường liên kết điện
  electric linkage
  sự liên kết điện
  flux linkage
  độ liên kết từ thông
  flux linkage
  từ thông liên kết vòng
  free linkage
  liên kết tự do
  heat of linkage
  nhiệt liên kết
  linkage edit
  soạn thảo liên kết
  linkage editing
  biên tập liên kết
  linkage editing
  soạn thảo liên kết
  linkage editing
  sự soạn thảo liên kết
  linkage editor
  bộ liên kết
  linkage editor
  bộ soạn thảo liên kết
  linkage editor
  chương trình liên kết
  linkage editor
  trình liên kết
  linkage instruction
  lệnh liên kết
  linkage section
  phần liên kết
  linkage section
  phiên liên kết
  linkage software
  phần mềm liên kết
  magnetic flux linkage
  liên kết từ thông
  smart linkage
  sự liên kết thông minh
  lực dính kết
  mối liên hệ
  sự liên kết
  branch linkage
  sự liên kết nhánh
  electric linkage
  sự liên kết điện
  smart linkage
  sự liên kết thông minh
  sự nối
  sự nối kết

  Kinh tế

  sự liên hệ
  sự liên hợp

  Địa chất

  sự nối liền, sự liên hợp, lò nối

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X