• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">'lukaut</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'lukaut</font>'''/=====
   +
  ==Thông dụng==
   +
  ===Danh từ===
   +
  ::đài quan sát
   +
  :::[[a]] [[look]] [[tower]]
   +
  ::người canh gác
   +
  :::[[One]] [[of]] [[them]] [[stood]] [[at]] [[the]] [[door]] [[to]] [[act]] [[as]] [[a]] [[lookout]].
   +
  :::Một trong họ đứng gác ở cửa.
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===

  04:52, ngày 26 tháng 1 năm 2010

  /'lukaut/

  Thông dụng

  Danh từ

  đài quan sát
  a look tower
  người canh gác
  One of them stood at the door to act as a lookout.
  Một trong họ đứng gác ở cửa.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  dầm đua

  Giải thích EN: A horizontal wood framing member that overhangs a gable in a roof, extending along the principal rafters.

  Giải thích VN: Một cấu trúc khung gỗ, nằm ngang nhô ra khỏi hồi nhà, vươn dọc theo xà chính.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X