• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (08:58, ngày 18 tháng 10 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">/ˈluː.vər/</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">ˈluː.vər</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}

  Hiện nay

  /ˈluː.vər/

  Xây dựng

  cửa lá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X