• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Núi lửa miệng rộng; miệng núi lửa===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====núi lửa M...)
  (đóng góp từ Maar tại CĐ Kinhteđóng góp từ Maar tại CĐ Kythuat)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">mɑ:(r)</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 14: Dòng 13:
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====núi lửa Maa=====
  +
  =====núi lửa Maa=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==
  Dòng 21: Dòng 20:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=maar maar] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=maar maar] : Corporateinformation
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=maar maar] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=maar maar] : Chlorine Online
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  23:09, ngày 25 tháng 5 năm 2008

  /mɑ:(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Núi lửa miệng rộng; miệng núi lửa

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  núi lửa Maa

  Tham khảo chung

  • maar : National Weather Service
  • maar : Corporateinformation
  • maar : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X