• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (10:22, ngày 19 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====miền từ, miền sắt từ=====
  =====miền từ, miền sắt từ=====
  - 
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  =====đomen từ=====
  =====đomen từ=====
  - 
  =====miền từ=====
  =====miền từ=====
  ::magnetic-domain [[memory]]
  ::magnetic-domain [[memory]]
  ::bộ nhớ miền từ
  ::bộ nhớ miền từ

  Hiện nay

  Toán & tin

  miền từ, miền sắt từ

  Kỹ thuật chung

  đomen từ
  miền từ
  magnetic-domain memory
  bộ nhớ miền từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X