• (Khác biệt giữa các bản)

  127.0.0.1 (Thảo luận)
  (New page: == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====miền từ, miền sắt từ===== == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====đomen từ====...)
  So với sau →

  06:48, ngày 14 tháng 11 năm 2007

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  miền từ, miền sắt từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đomen từ
  miền từ
  magnetic-domain memory
  bộ nhớ miền từ

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X