• (Khác biệt giữa các bản)

  222.252.12.102 (Thảo luận)
  (New page: ==Quốc gia== *'''Malaysia is a federation of 13 states in Southeast Asia, formed in 1963. The country consists of two geographical regions divided by the South China Sea: Peninsular Mala...)
  So với sau →

  11:06, ngày 14 tháng 5 năm 2008

  Quốc gia

  • Malaysia is a federation of 13 states in Southeast Asia, formed in 1963. The country consists of two geographical regions divided by the South China Sea: Peninsular Malaysia (or West Malaysia) on the Malay Peninsula shares a land border on the north with Thailand and is connected by the Johor-Singapore Causeway and the Malaysia-Singapore Second Link to the south with Singapore.
  • Diện tích: 329,750 square km
  • Thủ đô: Kuala Lumpur
  • Tôn giáo:
  • Dân tộc:
  • Quốc huy:
  • Quốc kỳ:
  TÊN QUỐC GIA Bạn hãy cùng chúng tôi xây dựng TĐ tên các Quốc gia nào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X