• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (16:37, ngày 17 tháng 5 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">´ma:ksmənʃip</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">´ma:ksmənʃip</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
   +
   
  =====Thuật xạ kích=====
  =====Thuật xạ kích=====
  =====Tài thiện xạ=====
  =====Tài thiện xạ=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  /´ma:ksmənʃip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuật xạ kích
  Tài thiện xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X