• (Khác biệt giữa các bản)
  (từ loại; nghĩa)
  n (từ loại)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  /,məu.ti’vei.∫nəl/
   
  -
  '''Tính từ'''
  +
   
   +
  ''''''
   +
   
   +
   
   +
   
   +
   
   +
   
   +
  =====/''',məu.ti’vei.∫nəl'''/=====
   +
   
   +
  ==Thông dụng==
   +
  ===Tính từ===
  (Thường đứng trước danh từ)
  (Thường đứng trước danh từ)
  -
  có thuyết phục
  +
  =====sức thuyết phục=====
   +
   
  a motivational speaker
  a motivational speaker
   +
  diễn giả, người thuyết giảng
  diễn giả, người thuyết giảng
   +
   +
  ==Chuyên ngành==
   +
  {|align="right"
   +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
   +
   +
  === Oxford===
   +
   +
  == Tham khảo chung ==
   +
   +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Chuyên ngành]][[Category: Tham khảo chung ]]

  11:03, ngày 11 tháng 9 năm 2008


  '  /,məu.ti’vei.∫nəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (Thường đứng trước danh từ)

  có sức thuyết phục

  a motivational speaker

  diễn giả, người thuyết giảng

  Chuyên ngành

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Oxford

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X