• (Khác biệt giữa các bản)
  (nghĩa)
  (ví dụ)
  Dòng 7: Dòng 7:
  =====có sức thuyết phục=====
  =====có sức thuyết phục=====
   +
  a motivational speaker
  -
  a motivational speaker
  +
  diễn giả, người thuyết giảng
  -
   
  +
  -
   
  +
  -
  diễn giả, người thuyết giảng
  +
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==

  11:06, ngày 11 tháng 9 năm 2008

  /,məu.ti’vei.∫nəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (Thường đứng trước danh từ)

  có sức thuyết phục

  a motivational speaker

  diễn giả, người thuyết giảng

  Chuyên ngành

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Oxford

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X