• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm từ)
  Hiện nay (20:24, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
   
  -
  <!-- Tại Tra Từ -->
   
  === Danh từ ===
  === Danh từ ===
  ===== Một món hầm chứa thịt, rau,... làm từ những nguyên liệu sẵn có =====
  ===== Một món hầm chứa thịt, rau,... làm từ những nguyên liệu sẵn có =====
  ===== Golf: cú đánh không được tính điểm, được chấp nhận trong những cuộc thi đấu không chính thức cho những người chơi có những cú đánh trước kém =====
  ===== Golf: cú đánh không được tính điểm, được chấp nhận trong những cuộc thi đấu không chính thức cho những người chơi có những cú đánh trước kém =====

  Hiện nay

  Danh từ

  Một món hầm chứa thịt, rau,... làm từ những nguyên liệu sẵn có
  Golf: cú đánh không được tính điểm, được chấp nhận trong những cuộc thi đấu không chính thức cho những người chơi có những cú đánh trước kém

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X