• Revision as of 22:24, ngày 25 tháng 5 năm 2008 by Kareftu (Thảo luận | đóng góp)
  /'nækrə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xà cừ
  (động vật học) con xà cừ

  Oxford

  N.

  Mother-of-pearl from any shelled mollusc.
  Nacred adj.nacreous adj. nacrous adj. [F]

  Tham khảo chung

  • nacre : National Weather Service
  • nacre : amsglossary

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X