• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa lỗi)
  (thêm thông tin)
  Dòng 2: Dòng 2:
  ===== đề nghị không tiêu chuẩn =====<!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  ===== đề nghị không tiêu chuẩn =====<!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  <!-- Tại Tra Từ -->
  <!-- Tại Tra Từ -->
   +
  =====additional information: a form of contract which a business offers to a supplier to supply a fixed amount of products with specific requirements. The price is normal lower than the market price.=====

  21:37, ngày 18 tháng 3 năm 2009

  Kinh tế

  đề nghị không tiêu chuẩn
  additional information: a form of contract which a business offers to a supplier to supply a fixed amount of products with specific requirements. The price is normal lower than the market price.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X