• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Đấu thầu== =====Nhà sản xuất thiết bị chính hiệu===== ::Original Equipment Manufacturer ::Nhà sản xuất thiết bị gốc)
  Hiện nay (20:21, ngày 24 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Đấu thầu==
  ==Đấu thầu==
  =====Nhà sản xuất thiết bị chính hiệu=====
  =====Nhà sản xuất thiết bị chính hiệu=====
   +
  ::[[Original]] [[Equipment]] [[Manufacturer]]
   +
  ::Nhà sản xuất thiết bị gốc
  -
  ::[[Original]] [[Equipment]] [[Manufacturer]]
   
  - 
  -
  ::Nhà sản xuất thiết bị gốc
   
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]
  [[Thể_loại:Đấu thầu]]

  Hiện nay

  Đấu thầu

  Nhà sản xuất thiết bị chính hiệu
  Original Equipment Manufacturer
  Nhà sản xuất thiết bị gốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X