• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ số nhiều=== =====Lễ tang, đám ma, nghi thức đám ma===== ==Từ điển Oxford== ===N.pl.=== =====Funeral rites.===== =====A fune...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'&#594;bsikwiz</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  14:46, ngày 6 tháng 6 năm 2008

  /'ɒbsikwiz/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Lễ tang, đám ma, nghi thức đám ma

  Oxford

  N.pl.

  Funeral rites.
  A funeral.
  Obsequial adj. [ME,pl. of obs. obsequy f. AF obsequie, OF obseque f. med.Lobsequiae f. L exsequiae funeral rites (see EXEQUIES): assoc.with obsequium (see OBSEQUIOUS)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X