• Revision as of 05:40, ngày 19 tháng 8 năm 2009 by BB2012 (Thảo luận | đóng góp)
  /´ɔf´ʃɔ:/
  Quốc tế

  Giao thông & vận tải

  ở ngoài khơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X