• Revision as of 15:44, ngày 26 tháng 10 năm 2008 by Little tiger (Thảo luận | đóng góp)
  /aust/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đuổi, trục xuất; hất cẳng, thay thế
  Tước
  oust a rival from office
  hất cẳng một kẻ kình địch ra khỏi cơ quan

  Oxford

  V.tr.

  (usu. foll. by from) drive out or expel, esp. byforcing oneself into the place of.
  (usu. foll. by of) Law put(a person) out of possession; deprive. [AF ouster, OF ostertake away, f. L obstare oppose, hinder (as OB-, stare stand)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X