• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====sự phát hình ngoài stuđio===== =====sự phát thanh ngoài studio===== =====sự truyền thông ngoài st...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====sự phát hình ngoài stuđio=====
  +
  =====sự phát hình ngoài stuđio=====
  -
   
  +
  -
  =====sự phát thanh ngoài studio=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====sự truyền thông ngoài studio=====
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  =====sự phát thanh ngoài studio=====
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=outside%20broadcast%20(OB) outside broadcast (OB)] : National Weather Service
  +
  =====sự truyền thông ngoài studio=====

  07:20, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự phát hình ngoài stuđio
  sự phát thanh ngoài studio
  sự truyền thông ngoài studio

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X