• (Khác biệt giữa các bản)

  127.0.0.1 (Thảo luận)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Ngoại động từ .outspent=== =====Tiền nhiều hơn (ai)===== ==Từ điển Oxford== ===V.tr.=== =====(past and past part. -spent) spend more ...)
  So với sau →

  10:42, ngày 16 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .outspent

  Tiền nhiều hơn (ai)

  Oxford

  V.tr.

  (past and past part. -spent) spend more than (one'sresources or another person).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X