• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Ngoại động từ .outspent=== =====Tiền nhiều hơn (ai)===== ==Từ điển Oxford== ===V.tr.=== =====(past and past part. -spent) spend more ...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  Dòng 12: Dòng 10:
  =====Tiền nhiều hơn (ai)=====
  =====Tiền nhiều hơn (ai)=====
  -
  == Oxford==
   
  -
  ===V.tr.===
   
  -
  =====(past and past part. -spent) spend more than (one'sresources or another person).=====
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +

  03:31, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .outspent

  Tiền nhiều hơn (ai)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X